Alaaddin Keykubat Üniversitesi KPSS 60 puan ile işçi alımı yapacak! Müracaatlar ne vakit bitecek?

Posted by

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Sıhhat Teknikeri, Takviye Çalışanı ve Müdafaa ve Güvenlik Görevlisi takımlarına işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacak olan Üniversite, yeniden adaylardan en az KPSS 60 puan istiyor. Müracaat kaideleri ve tarihine ait merak edilen tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi işçi alımı müracaatları 29 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 12 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar üniversitenin Personel Daire Başkanlığı’na Üniversitemiz web sayfasında yer alan müracaat formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen dokümanlarla birlikte şahsen yahut kargo yolu ile müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

GEREKLİ BELGELER

1- 2020 KPSS (B) Kümesi İmtihan Sonuç Dokümanı, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olmalıdır.)

2- Müracaat Formu, (Fotoğraflı ve Islak İmzalı), (Unvan Kodu ve Unvan Belirtilmek Zorundadır), (Üniversitemiz Web Sayfasından Temin Edilecektir.)

3- Diploma yahut Mezuniyet Dokümanı, Aslı yahut Noter Onaylısı, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan E-Devlet Üzerinden Alınan Doküman Kabul Edilecektir.)

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Net ve Okunur Olmalıdır.)

5- Fotoğraf (2 Adet), (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olmalıdır.)

6- Askerlik Durum Evrakı, (Erkekler Adaylar İçin), (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan E-Devlet Üzerinden Alınan Doküman Kabul Edilecektir.)

7- Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan E-Devlet Üzerinden Alınan Doküman Kabul Edilecektir.)

8- Tecrübe İstenen Konumlar İçin Mezuniyetinden Sonra Çalıştığına Dair Doküman. (Çalışılan Kurumun Antetli Kâğıdında Kaşeli, Islak İmzalı ve Çalıştığı Unvan Belirtilmelidir. Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümündeki Meslek Kodu ile Çalışma Dokümanındaki Meslek Kodları Tıpkı Olmalıdır.)

9- İsimli Sicil Kaydı, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan E-Devlet Üzerinden Alınan Doküman Kabul Edilecektir.)

10- Başvurulacak unvandaki aranılan nitelikler kısmındaki evraklar.

11- KVKK Mevzuatı Uyarınca Kontratlı Personel-Sürekli İşçi Adayı Açık İstek Metni. (Islak İmzalı Olacak Şekilde), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)

12- KVKK Mevzuatı Uyarınca Kontratlı Personel-Sürekli İşçi Adayı Aydınlatma Metni. (Her Sayfası Islak İmzalı Olacak Şekilde), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40’ıncı hususundaki yaş kurallarını taşımak,

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir (1) yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak,

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfta geçirmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına, pürüz olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru mucibince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet kontratına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratları feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir (1) yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler,

8- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9- Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” yeterince arşiv araştırmasının/güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,

10- Yapılacak vazife gereği yerleşke dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya rastgele bir pürüzü olmamak,

11- Adaylarla hizmet kontratı yapılacak olup, kontratta belirtilen koşulları yerine getirmeyen adayların mukaveleleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir,

12- Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel kaideler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen genel kaideler aranır,

13- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P3 puanı temel alınacaktır. Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P93 puanı temel alınacaktır. Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P94 puanı temel alınacaktır,

14- Müracaatlarda “Kamu Vazifelerine Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik” kararları uygulanır,

15- Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar,

16- Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi ve Dayanak İşçisi konumları için atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan sıhhat konseyi (Heyet) raporu istenecektir,

17- Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi ve Takviye İşçisi konumları haricindeki atanmaya hak kazanan tüm adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinin uzman tabiplerinden alınan Misyonunu Devamlı Yapmasına Mani Olabilecek Akıl Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu Bulunmadığına dair rapor istenecektir.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.