Hazine dayanaklı kefalet sisteminde değişikliğe gidildi

Posted by

Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine takviyesine ait kararda değişiklikler yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Böylece, Hazine takviyeli kefalet sistemi kapsamında kredi garanti kurumlarının taban niteliklerini tekrar belirlendi.

Kredi vadeleri kaidesinde değişiklik

Kararın Hazine takviyesinin kullandırılmasına ait genel kaideler başlıklı dördüncü hususuna eklenen ibareyle, Merkez Bankası kaynaklarından sağlanan reeskont kredilerine, bu kapsamda sağlanacak kefalet kuralları ortasında yer alan ferdî ve işletme kredilerinin vadesinin minimum 6 ay olmasına yönelik kriterden muafiyet sağlandı.

Kefalet fiyatı limitleri artırıldı

Kararla, sağlanacak Hazine takviyeli azami kefalet fiyatına ait düzenlemeler de yapıldı. Buna nazaran, azami kefalet fiyatı limitleri; KOBİ tarifini haiz kullanıcılar azami 35 milyon liradan 100 milyon liraya, KOBİ tarifi dışında kalan hukukî kişi yararlanıcılar için 250 milyon liradan 350 milyon liraya çıkarıldı. Bu limitlerin hesaplanmasında tüm kurumlardan kullanılacak kefalet ölçüleri dikkate alınacak. Limitlerin aşılmamasını temin etmek gayesiyle kurumlar gerekli bilgi sistemi entegrasyonunu sağlayacak.

Kredi kefalet kurumuna en az 50 milyon TL sermaye koşulu

Kararla, Hazine dayanaklı kefalet sistemi kapsamında kredi garanti kurumlarının taban niteliklilerine ait düzenlemeler yapıldı. Buna nazaran, kefalet kurumunun nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesinin en az 50 milyon TL olması AŞ olması, ana faaliyet konusunun kefalet olması gerekiyor. Kurumun münhasıran kredi kefaleti sağlaması temel olacak. Bunun dışındaki faaliyetler Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak yapılabilecek.

Kontrol ve raporlamaya ait kurallar

Kararla ayrıyeten kredi kefalet kurumunun ortakları ve yöneticilerinin genel nitelikleri, iç denetim, risk ve bilgi sistemleri idaresi, kontrol ve raporlamaya ait kurallar da belirlendi.

Karara eklenen süreksiz hususlara nazaran, bu yıl sonuna kadar turizm bölümünde cins operatörü olarak faaliyet gösteren işletmelerin kefalet müracaatlarında mevcut kefalet bakiyeleri, kefalet limiti hesabına dahil edilmeyecek.

KOBİ dışı işletmeler için belirlenen kefalet limitlerinden yararlanacak

Süreksiz unsurlara nazaran ayrıyeten, 18 Mart’ta yayınlanan KOBİ nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikle KOBİ tarifine dahil olan işletmeler, 2023 yılı sonuna kadar karar kararları doğrultusunda KOBİ dışı işletmeler için belirlenen kefalet limitlerinden yararlanabilecekler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.