Türkiye Barolar Birliği: İstanbul Kontratı, Türkiye’nin sıkıntısıdır

Posted by

İstanbul Mukavelesi’nin imzaya açılışının yıl dönümünde açıklamada bulunan Türkiye Barolar Birliği, “İstanbul Kontratı, Türkiye’nin sorunu, Türkiye’nin davasıdır. Bizler, ülkemizde insan haklarına dayalı hukuk devletini hayata geçirme kararlılığında olan bayan avukatlar olarak, imzaya açılışının 11’inci yılında bir sefer daha tekrar ediyoruz: İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!” tabirlerine yer verdi.

Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Sözleşmesi’nin imzaya açılışının 11. yıl dönümünde açıklamada bulunarak, kontratın Cumhurbaşkanlığı kararıyla iptal edilmesinin türel olarak peşini bırakmayacağını vurguladı.

Türkiye Barolar Birliği’nin açıklamasında şöyle denildi:

*Bundan 11 yıl evvel; 11 Mayıs 2011’de, Cumhuriyet Türkiye’sinin ve dünyanın en prestijli kentlerinden biri olan İstanbul’un, onurla sahip çıktığı bir milletlerarası kontrat, devletlerin imzasına açıldı.

*Türkiye’nin de kurucularından olduğu Avrupa Kurulu tarafından hazırlanan “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Gayrete Dair Avrupa Kurulu Sözleşmesi”, insanlığın utanç kaynağı olan ‘kadına yönelik şiddetin önlenmesi’ ve buna karşı çabada eşgüdümün sağlanarak temel standartların belirlenmesi üzere çok kıymetli bir misyonla, taraf devletlere yükümlülükler getiren birinci mukavele olarak tarihe geçti.

*Hem de birinci imzacısının Türkiye olduğu ve ismini İstanbul’dan alan mukavele olarak. Bu tarihi günün yıldönümünü, birebir onur ve misyonla kutlayabilmeliydik.

*Ne var ki, kutlama yapamadığımız üzere, bugüne dek ilmek ilmek işleyerek elde ettiğimiz kazanımların geri alınması tehdidiyle karşı karşıya kaldık. Bizler bayan avukatlar olarak, insan hak ve özgürlüklerinin doğal savunucuları olan tüm meslektaşlarımızla birlikte; İstanbul Mukavelesinin imzaya açılışının 11’inci yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesiyle taraf olduğumuz Sözleşme’den, Anayasamıza karşıt olarak bir gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile çıkılmasını asla kabul etmiyoruz.

“TÜRKİYE’NİN DAVASIDIR”

*Açıkça yetki gaspı niteliğinde olan bu süreç, yok kararındadır. Ne İstanbul Sözleşmesi’nden ne de kazanılmış tek bir hakkımızdan vazgeçmeyecek; bayana yönelik sistematik şiddeti durdurana kadar çabamızı sürdüreceğiz.

*İstanbul Sözleşmesi’nden, Cumhurbaşkanlığı kararı ile çekilme kararının iptali talebiyle açılan ve hala Danıştay’da temelden görüşülmekte olan dava belgelerinde; hukukun işleyeceğine duyulan inanç ve inançla, binlerce avukat eliyle getirilmiş, on binlerce bayanın çığlığı ve umudu eklidir.

*İstanbul Kontratı, Türkiye’nin sıkıntısı, Türkiye’nin davasıdır. Danıştay’da Sözleşme’den çekilmesi kararının iptaline ait davalarda, gözetilmesi gereken; temel hak ve özgürlüklere ait bu kontrattan, tek kişinin iradesiyle çıkılıp çıkılmayacağı, münasebetiyle hukukun üstünlüğü prensiplerine bağlı kalınıp kalınmayacağıdır.

*Bizler, ülkemizde insan haklarına dayalı hukuk devletini hayata geçirme kararlılığında olan bayan avukatlar olarak, imzaya açılışının 11’inci yılında bir sefer daha tekrar ediyoruz: İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.