Varlık barışı düzenlemesinin detayları aşikâr oldu

Posted by

Gelir Yönetimi Başkanlığı, 1 Temmuz tarihli 7417 sayılı devlet memurları kanunu ile kimi kanunlarda ve 375 sayılı kanun kararında kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunun 50. hususunda yer alan varlık barışı uygulamasının işleyişine açıklık getirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kimi varlıkların iktisada kazandırılması hakkında genel bildiri, kelam konusu hususla kurumlar vergisi kanununa eklenen süreksiz 15. hususun ilgili kararları doğrultusunda gerçek ve hukuksal şahısların, yurt dışı ve yurt içi varlıklarının yurda getirilerek kayıt altına alınmasına ait açıklamaları içeriyor. 

Buna nazaran gerçek ve hükmî şahıslar, kurumlar vergisi kanununa eklenen ilgili kararlara paralel olarak yurt dışı ve yurt içi varlık barışı uygulamasından 31 Mart 2023’e kadar Türkiye’deki banka yahut aracı kurumlara bildirim yahut beyanda bulunmak suretiyle yararlanabilecekler. Bu varlıklara ait olarak vergi dairelerine rastgele bir beyanda bulunulmayacak. Bildirimler, yetkili kılınmış vekiller yahut yasal temsilciler tarafından da yapılabilecek. 

KADEMELİ VERGİ UYGULAMASI 

İlgili yasa kararıyla uyumlu olarak bildirilen varlıkların bedeli üzerinden 30 Eylül’e kadar yapılan bildirimler için yüzde 1, 1 Ekim – 31 Aralık ortasında yapılan bildirimler için yüzde 2, 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında vergi peşin olarak tahsil edilecek. 

Gerçek ve hukuksal bireyler bu kapsamda, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçları ile yurt dışı kredilerin ve sermaye avanslarının kapatılmasında kullanılan varlıklar için tek bir bildirim verecekler. Bildirim yapılan birebir ay içinde beyanda düzeltme yapılabilecek. Bu tarafında yapılacak düzeltmelerde, başlangıçta peşin olarak ödenen verginin azaltılan fiyata isabet eden kısmı, banka ve aracı kurum tarafından bildirim sahibine iade edilebilecek. 

Beyan edilen varlıkların Türkiye’deki banka ve aracı kurumlardaki hesaplarda en az 1 yıl müddetle tutulması halinde vergi oranı sıfır olarak uygulanacak ve bu kapsamda ödenen peşin vergiler ilgilinin başvurusu üzerine iade edilecek. 

TÜRKİYE’DE BULUNAN VARLIKLARIN BEYANI 

Gelir yahut kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, lakin yasal defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul değer ve öbür sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31 Mart 2023 tarihine kadar vergi dairelerine yahut elektronik ortamda beyan edilerek uygulama kapsamına alınabilecek. 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da uygulamadan yararlanabilecek. Bu bireylerin taşınmazlar dışındaki varlıklarını beyan tarihi prestijiyle banka yahut aracı kurumlarda açılan hesaplara yatırmaları ve bu durumu belgelemeleri gerekiyor. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların bedelleri üzerinden vergi dairelerince yüzde 3 oranında vergi tahsil edilecek. 

Bildirim yahut beyan konusu yapılarak yasal defter kayıtlarına intikal ettirilen varlıklar hakkında vergi yordam kanununda yer alan amortismanlara ait kararlar uygulanmayacak. Ödenen vergiler, hiçbir suretle masraf yazılamayacak ve öteki bir vergiden mahsup edilemeyecek. 

VARLIKLARIN 3 AY İÇİNDE ÜLKEYE GETİRİLMESİ GEREKİYOR 

Bildirime mevzu varlıkların; bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi yada transfer edilmesi, tarh edilen verginin müddetinde ödenmesi, varlıkların defter tutan mükelleflerce yasal defterlere kaydedilmesi ve bu değerler için pasifte özel fon hesabı açılması, bu fon hesabının ve varlıkların 2 yıldan evvel işletmeden çekilmemesi ve fon hesabının sermayeye ek dışında öbür bir gayeyle kullanılmaması halinde beyana mevzu meblağlara ait hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak. 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.